Địa chỉ: 

41/2B Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ:

Hotline: 0833760039

Email: Tiemcaiao@gmail.com